Możliwość komentowania Wycena firm – jakie są najczęściej spotykane metody została wyłączona

Wycena spółek – jakie są najczęściej używane metody

Wycena firm – jakie są najczęściej używane metody
Na rynku gospodarczym bardzo często dochodzi do zmian właścicieli firm. Dotyczyć to będzie zarówno niedużych podmiotów, jak również koncernów i korporacji. W każdym jednak przypadku aby zainteresowane strony mogły się porozumieć, to będzie konieczne wykonanie odpowiedniej wyceny. Pozwoli ona ustalić wartość sprzedawanej firmy, do której odnieść się będą mogli sprzedawca i kupiec. Jednak należy być świadomym tego, że wycena przedsiębiorstw jest dużo bardziej skomplikowana niż na przykład nieruchomości. Bierze się to z tego, że w wielu przypadkach poza składnikami majątkowymi firmy dysponują również kontraktami biznesowymi, patentami czy mocną na rynku marką. Z takich też powodów w każdym przypadku należy dobrać jak najodpowiedniejszą do konkretnej sytuacji metodę wyceniania, przez co uzyska się możliwie najlepiej policzoną wartość. Aktualnie najczęściej stosowana jest metoda majątkowa, która opiera się na wyznaczeniu wszystkich majątkowych składników i niezależnie zobowiązań. Po odjęciu tych wartości od siebie dostaje ostateczną wartość firmy, która będzie punktem wyjścia do negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza przy niewielkich firmach, przy większych zdecydowanie lepsza będzie metoda dochodowa. W jej przypadku zwraca się przede wszystkim uwagę na finansowe przepływy i potencjalne zyski, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wiele osób to właśnie ona jest uznawana za najbardziej rzeczową i dającą najlepsze rezultaty. Trzecią z często używanych metod jest wycena zwana porównawczą, która bierze pod uwagę podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.